{"orderNumber":{"valueMissing":"This field is required.","tooLong":"Revisa este campo","tooShort":"Revisa este campo"},"orderEmail":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"contactEmail":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"contactFirstName":{"valueMissing":"This field is required."},"contactSurname":{"valueMissing":"This field is required."},"contactSubject":{"valueMissing":"This field is required."},"newsletter-popup-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"newsletter-footer-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"},"newsletter-email":{"valueMissing":"La dirección de correo electrónico es obligatoria.","typeMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida","patternMismatch":"Introduce una dirección de correo electrónico válida"}}

Ayuda

PER FAVOR, LLEGEIXI ELS TERMES I CONDICIONS SEGÜENTS ACURADAMENT

Els següents termes d'ús estan destinats a garantir el millor ús de la pàgina web www.diesel.com (la "Pàgina web"), respectant tots els drets, inclosos el respecte a la privacitat i a la propietat intel·lectual.

1. CONDICIONS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

La Pàgina web té com a objectiu la promoció de la marca i els productes Diesel S.p.A. (“Diesel”). La Pàgina web pot estar subjecta a canvis i actualitzacions.
L'ús d'aquesta Pàgina web implica l'acceptació de les presents condicions d'ús per part de l'usuari i el seu compromís a respectar-les.
Diesel informa els usuaris que aquestes condicions poden ser modificades en qualsevol moment. Els usuaris gaudiran especialment dels següents serveis:

Compra de productes;

Possibilitat de servei d'atenció al client;

Participar en esdeveniments i preestrenes dedicats als nostres clients.

2. PROPRIETAT INTEL·LECTUAL

El contingut de la Pàgina web, ja sigui qualsevol logotip, marca o fotos publicades a la Pàgina web, són propietat de Diesel o hi han estat inclosos amb l'autorització del seu corresponent propietari i estan protegits sobre la base dels drets de propietat intel·lectual o qualsevol altra disposició legal aplicable.
Diesel és titular de tots els drets sobre els materials publicats o ha obtingut l'autorització dels seus corresponents propietaris, fins i tot pel que fa als crèdits.
Diesel respecta els drets de propietat intel·lectual de tercers i totes les disposicions legals per protegir els interessos de tercers, i també pren les mesures possibles, amb els mitjans al seu abast, per garantir que la Pàgina web no infringeixi els drets protegits.
No obstant això, si vostè creu que la Pàgina web pot violar qualsevol dels seus drets, Diesel procedirà a eliminar-ne el contingut en qüestió després d'haver rebut la notificació per escrit del propietari dels drets d'autor, degudament verificat amb els contactes ja esmentats. En aquest sentit, vostè podrà dirigir la sol·licitud completant el formulari d'atenció al client.
En qualsevol cas, entre les diferents marques registrades propietat de Diesel cal esmentar DIESEL (paraula), DIESEL ONLY THE BRAVE , D grafia , D design , Coin pocket design, JoggJeans, Diesel Black Gold. Totes les altres marques presents a la Pàgina web són propietat dels seus respectius propietaris.

3. ENLLAÇOS AMB ALTRES PÀGINES WEB

La Pàgina conté enllaços a altres pàgines web. Diesel no té cap control sobre aquestes pàgines, ni pot verificar-ne o comprovar-ne el contingut. Per tant, correspon a l'usuari el coneixement de la responsabilitat de cada blog / xarxa social / pàgina web que visita.
Especialment, no tenim cap control sobre les activitats de pàgines de tercers per a la recollida, el tractament de les dades personals i la privacitat. Per tant, correspon a l'usuari familiaritzar-se amb la responsabilitat de Diesel sobre el tractament de les dades, llegint de tant en tant els avisos legals disponibles per als usuaris a la Pàgina web, però també les responsabilitats de qualsevol blog, xarxa social o pàgina associada amb la Pàgina que conté l'enllaç; així com utilitzar solament les pàgines de les quals s'accepten el contingut i les regles d'ús.
Diesel declina tota responsabilitat per qualsevol enllaç a un altre lloc web que faci referència al Lloc. El Lloc pot estar associat a aquest enllaç, però el seu contingut pot no estar explícitament autoritzat per Diesel.

4. RESPONSABILITAT

Diesel realitza una actualització periòdica dels seus continguts i dispositius a la Pàgina web per permetre l'accés i l'ús de la Pàgina amb les millors condicions per a l'usuari. No obstant això, Diesel no pot garantir la immediatesa, l’exactitud i la integritat dels continguts de la web.
En aquest sentit, l'usuari ha de ser plenament conscient del fet que els continguts de la Pàgina web són indicatius. A més, Diesel es reserva el dret de realitzar canvis a la Pàgina web en qualsevol moment que estimi convenient i no pot, per tant, garantir-li a l'usuari l'accés a tota la Pàgina en qualsevol moment, sense interrupció durant el temps útil, de manera segura i sense errors.
Tingui en compte que els canvis es poden fer sobre la naturalesa o l’extensió dels serveis disponibles. Cal assenyalar que Diesel no es fa responsable dels danys causats a un usuari per accions de tercers que, mitjançant tècniques deshonestes, hagin utilitzat la informació publicada a la Pàgina web. Diesel no es fa responsable dels eventuals danys causats a un usuari per culpa de les característiques de la xarxa i/o de configuracions tècniques.
Sense perjudici del que disposa la llei, les presents condicions estaran subjectes a la llei italiana, i tots els conflictes relatius a la seva aplicació i interpretació estaran subjectes a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Milà.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

D'acord amb les disposicions imperatives de la llei, Diesel no serà responsable dels danys o lesions derivats de l'ús de la Pàgina web, així com dels que es derivin de les interrupcions en l'execució de la Pàgina, o per error, omissió, interrupció, defecte, demora en l'operació de transmissió, virus o caiguda de la línia.
Diesel tampoc serà responsable dels danys o lesions que resultin de l'ús o la impossibilitat d'utilitzar el material inclòs a la Pàgina web o que es derivin de la conducta d'altres usuaris que violin aquests termes. Els materials a la Pàgina web podrien incloure imprecisions tècniques o errors tipogràfics.
Diesel pot realitzar canvis o millores en qualsevol moment.
El material de la Pàgina web es posa a disposició "tal com està" i sense garantia de cap tipus, expressa o implícita, de conformitat amb la llei aplicable i dins dels límits permesos per la llei. Diesel no ofereix cap garantia, incloses les de negociabilitat i idoneïtat per a qualsevol ús.
Diesel no garanteix que les funcions contingudes en els materials siguin ininterrompudes o que estiguin lliures d'errors, o que aquests defectes seran corregits, o que aquesta Pàgina web, o el servidor que els posa a disposició, estiguin lliures de virus o de components nocius.
Diesel no ofereix declaracions o garanties pel que fa a l'ús o als resultats de l'ús dels materials de la Pàgina web, pel que fa a la seva exactitud, precisió o fiabilitat.
Les despeses de reparació, revisió o correcció seran assumides íntegrament per l'usuari i no per Diesel. Quan les lleis nacionals aplicables al present acord, diferents de la present llei aplicable, prohibeixin l'exclusió de garantia, aquesta exclusió no serà aplicable.

6. LIMITACIONS EN L'ÚS DEL MATERIAL

El material de la present Pàgina web, i de qualsevol altra pàgina de la World Wide Web, posseït, operat, amb llicència, o controlat per Diesel o qualsevol de les empreses relacionades, afiliades i subsidiàries, no pot ser copiat, distribuït, modificat, republicat, reproduït, descarregat o transmès per qualsevol mitjà, sense el previ consentiment per escrit de Diesel, excepte la facultat de descarregar una còpia del material en un ordinador per al seu ús personal, per a ús domèstic i no comercial, sempre que no siguin eliminats o canviades les indicacions relacionades amb l'autor o els drets de protecció de la marca o altres drets de propietat.
La falsificació o ús del material per a qualsevol altre propòsit és una violació dels drets de Diesel. El material en aquesta Pàgina web es proporciona únicament per als usos autoritzats per la llei.

7. PROPOSTES

Totes les observacions, suggeriments, idees, materials gràfics o altra informació proporcionada a Diesel passarà a ser propietat de l'empresa.
L'usuari renuncia a partir d'aquest moment a qualsevol compensació i/o remuneració, no solament econòmica sinó de qualsevol altre tipus.
La informació no estarà subjecta a cap obligació de confidencialitat.
Diesel serà lliure d'utilitzar la informació com millor ho consideri, sense que això li produeixi a Diesel cap obligació o responsabilitat.
Diesel tindrà la propietat exclusiva de tots els drets presents i futurs existents en els avisos de qualsevol tipus i naturalesa, en qualsevol lloc.
Tret que, com s'indica més endavant en aquest paràgraf, Diesel estigui autoritzat per utilitzar la informació amb qualsevol propòsit comercial o d'un altre tipus, sense cap mena de compensació per a qui ha enviat informació
Qualsevol informació comunicada a Diesel, tant si l'autor és identificable com si no ho és, es considerarà com a proporcionada de manera voluntària.
Aquesta informació només és per a finalitats internes i no serà venuda o cedida a tercers de Diesel o altres entitats que participen en l'operació d'aquesta Pàgina web.
El remitent reconeix la seva responsabilitat sobre qualsevol material enviat; el remitent, i no Diesel, és el màxim responsable del missatge, incloent-hi la seva legalitat, fiabilitat, idoneïtat, originalitat i ajustos als drets de propietat.

¿NECESITAS AYUDA?

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda contáctenos.

Te responderemos en un periodo de 24 horas laborables. De lunes a sábado, excluyendo los festivos.

SERVICIO AL CLIENTE

PhonePhone: 900800934
  De 9:00 a 20:00 CET (de 8:00 a 19:00 GMT), de lunes a sábados


EmailE-mail
Desde las 9.00 hasta las 20.00 CET, de lunes a sábado, excluidos los festivos.